Biblioteka Szkolna

Biblioteka szkolna

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.
Jan Paweł II

Biblioteka szkolna oraz czytelnia otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku. Oferujemy zbiory lektur oraz innej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Posiadamy bogatą videotekę. Prenumerujemy czasopisma specjalisyczne dla nauczycieli oraz czasopisma dla uczniów. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie naszej szkoły, gimnazjum, rodzice oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole. W bibliotece pracuje p. Renata Tułodziecka

Zapraszamy serdecznie!

GDYBY KSIĄŻKA MOGŁA MÓWIĆ, SKIEROWAŁABY DO CZYTELNIKA TAKIE OTO SŁOWA….

Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce stawiaj, dbaj o me okładki. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. Nie czytaj, gdy jesz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

ZALETY KSIĄŻEK

Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, kulturach przyrodzie, technice, historii o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć więcej.
Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

Książka

Jestem książka,
w bibliotece
mam mieszkanie.
Bardzo lubię,
gdy przychodzisz
na spotkanie.

Przy mnie możesz
świat objechać
bez biletu
i na Księżyc
rozpędzoną mknąc rakietą…

Ja uśmiechem
swej okładki
wciąż cię witam
i zapraszam,
byś otworzył
mnie i czytał.

Więcej na torby szkolne i plecaki Brodnica