Historia szkoły

Dnia 1-IX-1949 r. cała młodzież
tutejszej szkoły przybyła po wypoczynku
wakacji letnich w mury szkolne,
aby rozpocząć nowy rok szkolny.
Wesołe, uśmiechniete i zdrowe twarze
pełne zapału do pracy świadczą, że dziatwa
będzie pracować lepiej, wytrwalej i
produktywniej niż w latach ubiełych.

Oto pierwsza informacja o szkolnictwie na terenie Radzik Dużych zamieszczona w kronice szkolnej z 1949 r.Szkoła umieszczona była w budynku Dworu wzniesionego w II połowie XIX wieku, z czterokolumnowym portykiem w fasadzie.
Pod koniec roku 1959, z inicjatywy Inspektoratu Oświaaty został zatwierdzony plan rozbudowy miejscowej szkoły. 17 czerwca 1960 r. odrestaurowany budynek został oddany do użytku.
Pomysł rozbudowy naszej szkoły zrodził się jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych. Budowę rozpoczęto w 1985 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło jesienią 1995 roku.