Radziki Duże

Wieś Radziki Duże słynie z legendarnych ruin zamkowych, z znajdującego się w ich sąsiedztwie klasycystycznego dworu wzniesionego w połowie XIX w. Również z powodu spękanej od starości kopii obrazu Guido Reniego zanjdującego się obecnie w kościele paraf. p. w. św. Katarzyny.

Radziki Duże – osada w 1384 r. należąca do kasztelana dobrzyńskiego – Andrzeja herbu Ogończyk, dającego początek rodzinie Radzikowskich. W 1752 r. właścicielem jest Stanisław Przeciszewski, na początku XIX wieku Kazimierz Przeciszewski, a od 1839 r. Franciszek Salezy Dmochowski. Przed wojną od 1919-39 r. właścicielami byli bracia Kohn.

Kościół parafialny Św. Katarzyny z przełomu XIV/XV wieku, gotycki, usytuowany na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu kręgu starych drzew. W zakrystii i kruchcie sklepienia kolebkowe. W kruchcie kościoła znajduje się epitafium poświęcone poległym w 1920r. Na cmentarzu znajduje się krzyż powstańców styczniowych z 1864r.

Dwór wzniesiony w II połowie XIX wieku przez Przeciszewskich o cechach klasycystycznych, murowany z cegły, z czterokolumnowym portykiem fasadzie. Obecnie siedziba gimnazjum gminnego.W parku obok dworu znajdują się ruiny rycerskiego zamku wzniesionego w latach 1435-1466 przez Radzikowskich. Zamek w 1510 r, został przebudowany przez ostatniego z rodu Mikołaja Radzikowskiego. W czasie wojen szwedzkich uszkodzony popada w ruinę. Obiekt reprezentował najprostszy typ rycerskiej siedziby obronnej, gdzie budynek mieszkalny obwiedziono murem obronnym z wykorzystaniem jednego boku jako oparcia. Pierwotnie dostępu do zamku broniła mokra fosa nawadniana z nieistniejącego obecnie stawu.

Więcej o naszej szkolne: torby młodzieżowe szkolne Bolesławiec na spradziki.edu.pl